loading

Wyślij swoją aplikację na adres biuro@ligeza.pl

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Rozpatrywane będą tylko podania zawiarające oświadczenie:

"Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Administratorem Państwa danych jest Firma Motoryzacyjna Ligęza sp. z o. o.

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych - pisząc na adres iod@ligeza.pl

 

Do góry